W poszukiwaniu czystego powietrza

Dokąd się udać w poszukiwaniu czystego powietrza, gdzież ono jest? Od dłuższego czasu trwa bardzo intensywna kampania medialna na rzecz czystego powietrza. Codzienne komunikaty zarówno w mediach,  stronach Ministerstwa Środowiska jak i organizacji pozarządowych wskazują czym oddychamy. Zasadniczo zimą jesteśmy w większości miast i miasteczek podduszani i truci wyziewami z kominów i samochodów. Nawet tak popularne miejscowości jak Zakopane są po prostu zdrowotnymi pułapkami. W Zakopanem poziom trujących pyłów przekracza dopuszczalne normy nawet przez ponad 100 dni w roku (a maksymalnie może to być 35 dni). Co więcej, poziom trującego pyłu PM10 i benzo(a)pirenu sięga kilkuset procent normy!

Jak jest alternatywa – dokąd uciekać???

Oczywiście do Kołobrzegu. Do naszych apartamentów Kołobrzeg www.kolobrzeg-apartments.pl Pisałem już wcześniej o zdrowotnych właściwościach jodu. Jest udowodnione, że wyjazd nad morze ma niezwykle dobroczynne działanie wzmacniające na układ odpornościowy niemowlęcia i małego dziecka, w szczególności jeśli zmaga się z częstymi infekcjami dróg oddechowych lub alergią wziewną.

Zmiana klimatu działa na organizm dziecka jak ćwiczenia fizyczne na organizm sportowca. Wyjazd nad morze, także, a może właśnie szczególnie jesienią, zimą i wiosną wystawia jego układ nerwowy i odpornościowy na szereg bodźców, na które musi zareagować. Jeśli poradzi sobie z silnym wiatrem, z działaniem na przemian ciepła i zimna oraz zupełnie nowym środowiskiem, z wahaniami temperatury i ciśnienia atmosferycznego, wówczas łatwiej będzie mu później przystosować się do zmiennej pogody. Tak trening skutecznie usprawni działanie układów wewnętrznych, wzmocni odporność  i przyspieszy jego regenerację.

Czym skorupka…
Dlatego drodzy rodzice nie czekajcie na choroby i zacznijcie działać!!! Poczytajcie jak cudowna jest zima w Kołobrzegu.

Nasze w pełni przygotowane do goszczenia rodzin z dziećmi apartamenty tylko czekają, aby ugościć was i wasze pociechy!

ZAPRASZAMY :  www.kolobrzeg-apartments.pl

Stacja pomiarowa

Aby nie było wątpliwości, czy opłata klimatyczna jest zasadnie pobierana, 21 grudnia 2017r. w Kołobrzegu została zamontowana stacja pomiarów jakości powietrza. Stacja zlokalizowana jest na Osiedlu Ogrody . Na mocy porozumienia zawartego w dniu 10.10.2017 r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Szczecinie, przeprowadzanie pomiarów oraz obsługa stacji prowadzona będzie przez WIOŚ.

Celem pomiarów prowadzonych na stacji będzie uzyskanie wyników zanieczyszczeń dla obszaru tła miejskiego dla potrzeb rocznej oceny jakości powietrza. Stacja została zatwierdzona i z początkiem roku 2018 stanowić będzie element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska.

Z poniższych danych wynika, że w Kołobrzegu można oddychać bez obaw pełną piersią.

Według norm jakości powietrza określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady UE, średnioroczny poziom dopuszczalny dla stężenia pyłów PM 10 wynosi 40 µg/m3, a dla PM2,5 25 µg/m3

Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM 10 dla części obszaru gminy

  • 20-25 μg/m³: 24.0 km²
  • Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM 2.5 dla części obszaru gminy
  • 10-15 μg/m³: 20.0 km²
  • 15-20 μg/m³: 4.8 km²