Uzdrowisko Kołobrzeg – początki

Uzdrowisko Kołobrzeg, jak już wspominałem datuje swoje początki na 1830r. Z pewnością warto jednak przyjrzeć się tej historii bliżej, bowiem obecnie Kołobrzeg jest największym polskim uzdrowiskiem nad Bałtykiem, którego liczba mieszkańców wzrasta z 45 do 120tys w sezonie. Początków upatrywać możemy około roku 1828, kiedy to po latach wojen napoleońskich pruskie ministerstwo wojny pozwoliło, na obsadzenie w tej niezdobytej twierdzy nadmorskich wydm i wytyczenie alei spacerowych. W 1830r. powstaje pierwszy zakład kąpieli solankowych. Przebadana przez specjalistów solanka zawierała bowiem wiele pierwiastków jak: brom, jod, sód, jony wapni, żelaza, magnezu .

Plażowy Zamek – Kurhaus Strandschloss

W 1859r . Kołobrzeg uzyskał połączenie kolejowe ze Szczecinem. Jednak prawdziwy rozkwit powstającego Uzdrowisko Kołobrzeg rozpoczął się po 1872r tj. kiedy miasto utraciło status twierdzy. Szybko nastąpiła adaptacja obiektów powojskowych na cele cywilne. Zasypano rowy forteczne, zlikwidowano wały ziemne. Nastąpił gwałtowny rozrost miasta. Utworzono dyrekcję uzdrowiska, a do dyspozycji gości zatrudniono liczną służbę w charakterystycznych czerwonych czapkach. I wreszcie, niejako zwieńczeniem tego okresu wspaniałego rozwoju stało się wybudowanie w 1899 roku sanatorium – olbrzyma, Kurhaus Strandschloss czyli domu uzdrowiskowego Plażowy Zamek. Do budowy zaprojektowanego w stylu niemieckiego renesansu obiektu użyto najlepszych materiałów, wnętrza tętniły przepychem i najnowocześniejszym w owym czasie wyposażeniem. Charakterystycznymi cechami hotelu były strzeliste wieżyce oraz wielka na 1000 osób sala koncertowa. Tuż obok znajdował się wspaniały ogród różany. Obiekt położony był nad samym morzem w miejscu dzisiejszego sanatorium Bałtyk. Warto zaznaczyć, że nasze apartamenty Kołobrzeg przy ul. Solnej 11 znajdują się niecałe 600m od tych historycznych już miejsc. Niestety działania wojenne w marcu 1945 zniszczyły Zamek . Co ciekawe, w czasie I wojny światowej wszystkie domy uzdrowiskowe zaczęły pełnić rolę lazaretów, a w 1919 roku Kołobrzeg pełnił funkcje wojskowej stolicy Niemiec, gdzie w obiektach zdrojowych urzędował sztab feldmarszałka Paula von Hindenburga.

Uzdrowisko Kołobrzeg uznany został w całej Europie, a obradujący w mieście w 1911 roku Międzynarodowy Kongres do spraw Lecznictwa przyznał mu tytuł uzdrowiska pierwszej kategorii. Szczyt popularności uzyskał w 1938 roku, kiedy zajął niekwestionowane pierwsze miejsce na 125 niemieckich kurortów. Obecnie to nasze największe, czyste uzdrowisko, w którym leczą się dziesiątki tysięcy pacjentów, w tym dominująca liczba naszych zachodnich sąsiadów, których dotknęły choroby układu oddechowego, krążeniowego i reumatologiczne. Zapraszamy do naszych położonych tuż przy parku nadmorskim apartamentów. www.kolobrzeg-apartments.pl[:]