Plaża w Kołobrzegu

Cudowna plaża w Kołobrzegu, a  pogoda w kratkę. Jednakże nikt nie może powiedzieć, że pogody nad morzem nie ma, bowiem zawsze jakaś jest.

Na szczęście dla nas nawet gdy mocno wieje i parawaning jest znaplaża kołobrzegcznie utrudniony, plaża i morze w Kołobrzegu są zawsze atrakcyjne i czekają na spacerowiczów. Na szczęście dla nas z Apartamentów Kołobrzeg przy ul. Solnej 11c/307 do plaży jest tak cudownie blisko. Nie wiem, czy wiecie, że Kołobrzeg ma najdłuższą plażę w Polsce. To całe 13 kilometrów, które oczywiście, dzięki nam między innymi, wymagają ciągłego sprzątania. Sprzątanie plaż należy, zgodnie ze statutem, do zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Nie czyni tego osobiście, ale poprzez wyłonione w drodze przetargu firmy.

W tak zwanym wysokim sezonie trwającym od połowy lipca do połowy sierpnia, z plaży w Kołobrzegu korzysta dziennie od 30-40 tys. osób.

Zauważyliśmy z pewnością, że na plaży nie brakuje koszy nie tylko do siedzenia, ale i tych na śmieci. Są one rozstawione co 25 metrów oraz przy każdym z wejść na plażę. Plaża w Kołobrzegu  sprzątana jest dwa razy dziennie: rano i późnym popołudniem, oraz zawsze wtedy, kiedy wymaga tego sytuacja. Mechaniczne sprzątanie piasku przez specjalne maszyny przeprowadzane jest raz w tygodniu. Maszyna ta to rodzaj kombajnu podczepionego do potężnego ciągnika, która podbiera piasek i przetrząsając go na specjalnych sitach wyłapuje zanieczyszczenia, w tym tak niewielkie jak kapsle od butelek. Podziwianie jej pracy możliwe jest niestety tylko bardzo, ale to bardzo wczesnym rankiem. Szkoda.

Achtung Minen!

Prawdziwie wielkie i niebezpieczne sprzątanie Kołobrzeskiej  plaży  odbyło się w 2012 podczas prac nad powiększeniem Kołobrzeskiej plaży i uczynieniem jej jedną z najpiękniejszych w Polsce. Saperzy Marynarki Wojennej wydobyli wówczas z piasku kilka tysięcy pocisków będących pozostałością z ponad 31 tysięcy wystrzelonych podczas zaciętych walk o miasto w marcu 1945r.

Apel!

Prosimy zatem wszystkich naszych wspaniałych Gości i czytających ten tekst, aby uszanować te wysiłki i pozostawiać śmieci tam gdzie ich miejsce – w gęsto rozstawionych koszach, a nie sprytnie zakopane w piasku. Czuwaj!!!

[:en]Weather in the grid, though no one can say that the weather at the sea is not there, because there is always one. Fortunately for us even when heavily blowing and parawaning is much hindered, the beach and the sea in Kolobrzeg are always attractive and waiting for walkers. Fortunately for us from the apartments Kolobrzeg to the beach is so wonderfully close. I do not know if you know that Kolobrzeg has the longest beach in Poland. It’s a total of 13 kilometers, which, of course, thanks to us among others, require continuous cleaning. Cleaning of beaches is, according to the statute, the task of the Municipal Sports and Recreation Center. It does not do it personally, but through the tendered by the company’s tender. In the so-called high season lasting from mid-July to mid-August, the beaches daily use 30-40 thousand. people. We have certainly noticed that on the beach there are no shortages of baskets not only to sit but also those on the trash. They are spaced every 25 meters and at every entrance to the beach. The beach is cleaned twice a day: in the morning and in the late afternoon, and whenever the situation requires it. Mechanical cleaning of the sand by special machines is carried out once a week. This machine is a type of harvester hooked up to a powerful tractor that raises sand and tucks it on special screens to catch dirt, including as small as bottle caps. True big and dangerous cleaning took place in 2012 while working on enlarging Kolobrzeg beach and making it one of the most beautiful in Poland. Sappers of the Navy extracted from the sand a few thousand missiles, which were the remains of over 31,000 people fired during the fierce fighting for the city in March 1945. We therefore ask all our wonderful guests and readers to respect this effort and leave the rubbish where they are – in densely spaced baskets rather than cleverly buried in the sand. Waking !!![:]